ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

ទីតាំងការិយាល័យ

អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 76 ផ្លូវលេខ 163 សង្កាត់ទួលទំពូងទី1 ខ័ណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខ : +855(0)23 220 385 / +855(0)23 220 386

ទូរសព្ទលេខ : +855(0)11 67 37 67

អ៊ីម៉ែល : info@hongstartravel.com

ទំនាក់ទំនងព៌តមានលម្អិត
ទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកលិខិតឆ្លងដែន និង សុំទិដ្ឋាកា និង គ្រប់គ្រងទូទៅ

ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ

+855(0)12 80 77 33

+855(0)70 88 11 88

gm@hongstartravel.com

HongStar GM

ទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិករទេសចរណ័និងធួរ

អ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរកំសាន្ត

+855(0)96 555 11 88

+855(0)77 77 88 11

obm@hongstartravel.com

OBM Hong Star Travel

ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍

+855(0)87 88 11 87

+855(0)96 555 11 88

op@hongstartravel.com

Hong Star Outbound

ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍

+855(0)99 77 88 11

+855(0)93 88 11 00

op1@hongstartravel.com

Hong Star OP

ទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកសំបុត្រយន្តហោះ

ប្រតិបត្តិករ​ផ្នែកលក់សំបុត្រយន្តហោះ

+855(0)69 88 11 22

+855(0)95 55 88 11

ticketing1@hongstartravel.com

Hong Star Ticketing 1

ប្រតិបត្តិករ​ផ្នែកលក់សំបុត្រយន្តហោះ

+855(0)87 88 11 00

+855(0)99 88 11 00

ticketing2@hongstartravel.com

Hong Star Ticketing 2

ទំនាក់ទំនងអ្នកនាំសារ

អ្នកនាំសារផ្នែកលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាកា

+855(0)87 88 11 44

+855(0)95 66 88 11

អ្នកនាំសារផ្នែកលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាកា

+855(0)93 88 11 44

អំពី ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ

យើងខ្ញុំជាអ្នកណា?

ហុងស្តារត្រាវែល & ធួរគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្នកផ្តល់សេវាទេសចរណ៍ដែលល្អបំផុតនិងជាភ្នាក់ងារដំណើរទស្សនកិច្ចការធ្វើដំណើរនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំមានវិជ្ជាជីវៈជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធ្វើដំណើរអោយលោកអ្នកទៅកាន់គោលដៅដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត លើសពីនេះដែរ យើងខ្ញុំមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការផ្តល់សេវាកក់សំបុត្ររថយន្ដក្រុង, ទូកនិងយន្តហោះ។ យើងក៏មានឯកទេសក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិផងដែរ ដូចជាការកក់សណ្ឋាគារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក។

អ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នក?

យើងខ្ញុំក៏មានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ថែមផ្នែកពន្យាទិដ្ឋាកានិងសេវាកម្មធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសំរាប់អតិថិជនក្នុងស្រុក។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានផ្តល់សេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឬវិស្សមកាល។

ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង